mała kultura współczesna

ORGANIZACJA: Stowarzyszenie Katedra Kultury
STRONA: www.malakulturawspolczesna.org
CZAS: 2013 – 2015

ROLA: członkini redakcji

mała kultura współczesna to projekt, którego celem jest aktywizacja doktorantów i młodych naukowców poprzez stworzenie przestrzeni komunikacji. mkw ma być przestrzenią dyskusji, mnożenia pomysłów, zadawania pytań, raczej niż udzielania ostatecznych odpowiedzi. z radością przyjmując popularne konstatacje na temat internetu jako źródła wiedzy „niepewnej”, „niecałkowitej” i „niedoskonałej”, chcemy stworzyć miejsce dla wszystkich małych i potencjalnych pomysłów, kiełkujących komentarzy na temat ważnych dla nas aktualnych wydarzeń, obrazów i tekstów. wobec „Kultury Współczesnej” przyjmujemy pozycję młodszej (internetowej) siostry: niedojrzałej, szczeniackiej, zadającej pytania, dogadującej.

kontakt z redakcją: malakulturawspolczesna@gmail.com.

ISSN 2353-2491