Migawki. Seminarium fotograficzne

ORGANIZACJA: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
STRONA: migawki.e.org.pl ( > archiwum projektu)
CZAS: wrzesień – grudzień 2013

ROLA: autorka koncepcji, koordynatorka projektu

Migawki. Seminarium fotograficzne to animacyjno-badawczy projekt o fotografii w życiu codziennym – w twórczy i krytyczny sposób sprawdzamy jak jest używana, jak o niej myślimy, w jaki sposób towarzyszy prywatnemu i społecznemu życiu. Zamiast ćwiczenia umiejętności robienia zdjęć, proponujemy ćwiczenie patrzenia na zdjęcia już istniejące i związane z nimi praktyki – chcemy sprawdzić czy uważne spojrzenie na fotografię pozwoli dostrzec coś nowego w codziennej rzeczywistości.

Partnerem projektu jest Fundacja Sztuk Wizualnych – organizator festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie.

Projekt składał się z trzech cykli warsztatowo-badawczych spotkań. W każdym cyklu udział wzięła inna grupa złożona z osób zainteresowanych fotografią.

CYKL 1: Czy fotografia jest ważna?
(goście: Krzysztof Pacholak, Iwona Kurz, Julia Odnous, Celina Osiecka)

 

CYKL 2: Czy fotografia może służyć do myślenia?
(goście: Witek Orski, Paweł Szypulski, Krzysztof Pijarski, Joanna Kinowska, zespół archiwum fotograficznego NAC)

CYKL 3: Czy fotografia może wpływać na rzeczywistość?
(goście: Konrad Pustoła, Monika Szewczyk, Magda Szcześciak i Karol Radziszewski, Maciej Frąckowiak, zespół Fundacji im. Zofii Rydet, Kinga Kenig)

Uczestnicy:

Fot. okładkowe: Alicja Szulc