Młodzi menedżerowie kultury (w bibliotekach)

ORGANIZACJA: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
STRONA: mmk.e.org.pl
CZAS: 2011 – 2013 (dwie edycje projektu)

ROLA: koordynatorka projektu, tutorka (pomysł: Marta Białek-Graczyk)