Zdjęcia, których brakuje

ORGANIZACJA: Miesiąc Fotografii w Krakowie 2012 / DOŁĄCZ!

STRONA: photomonth.com

ROLA: autorka projektów na wystawie głównej „Fotografia w życiu codziennym” (kurator: Karol Hordziej) w Bunkrze Sztuki w Krakowie

ZDJĘCIA, KTÓRYCH BRAKUJE

Weź ołówek, wybierz miejsce  – opisz / narysuj / podpisz zdjęcie, którego brakuje.

Zdjęcia, których brakuje, to zdjęcia, które nigdy nie zostały zrobione, zdjęcia niemożliwe, lub takie, które zostały utracone. Zdjęcia, których nie mamy, ale być może potrafimy je sobie wyobrazić. Zdjęcia, które były możliwe do zrobienia i takie, które pozostają jedynie fantazją. Projekt jest działaniem w całości zależnym od interpretacji, refleksji i pomysłów osób, które zechcą go współtworzyć. Chcąc wziąć udział, można wybrać najodpowiedniejszą dla siebie ramkę i wpisać/wrysować w nią zdjęcie, którego brakuje. Zarówno forma (np. opis, hasło, słowo, szkic, kształt, znak) jak i obszar, którego dotyczyć ma zdjęcie (np. prywatne/publiczne, przeszłe/przyszłe, niemożliwe/nieobecne), są dowolne.