Seminarium wizualne

tu kilka słów o projekcie

ORGANIZACJA: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
PUBLIKACJA: www.wizjonerzy.e.org.pl
CZAS: wrzesień – grudzień 2013
ROLA: autorka i koordynatorka koncepcji projektu i publikacji internetowej

Jak zmienia się funkcja filmu/fotografii i metody pracy tymi mediami?
Jak używać narzędzi wizualnych świadomie, krytycznie, refleksyjnie?
Jak mądrze podążać za zmianą technologiczną, aby wzmacniać zmianę społeczną?
Jak używać obrazów w projektach społeczno-kulturalnych?

Te i podobne pytania sprawiły, że zorganizowaliśmy Seminarium Wizualne – okazję do spotkania osób, które pracują z obrazami, praktykami patrzenia i szeroko rozumianą współczesną kulturą: praktyków (animatorów/edukatorów, twórców) oraz teoretyków (antropologów, socjologów, badaczy) zajmujących się kulturą wizualną.

Spotkaliśmy się, aby wziąć na warsztat zmieniające się formy edukacji, sens używania narzędzi wizualnych, refleksję nad obiegiem obrazów we współczesnej kulturze i rolę spojrzenia jako sposobu czynienia widzialnym tego, co wcześniej pozostawało marginalizowane.
Jednym z celów Seminarium Wizualnego było przekroczenie naszych przyzwyczajeń związanych z codzienną pracą animatorów / edukatorów / koordynatorów. Często jesteśmy tak zaangażowani w realizację kolejnych działań, że trudno nam wygospodarować czas na zadanie pytań wykraczających poza formularze wniosków grantowych. Zdecydowaliśmy się na chwilę zatrzymania i krytyczną refleksję nad własną pracą i metodami, których sens wydaje się oczywisty.

Seminarium Wizualne odbyło się w terminie 27-30 września 2012 roku, w Oczyszczalni (Regowo, okolice Warszawy).
Do wspólnej pracy zaprosiliśmy siedemnaścioro praktyków i praktyczek – osoby, które edukują, animują lub koordynują projekty z użyciem fotografii, filmu, sztuki, sieci. Wśród uczestników byli zarówno członkowie dużych instytucji, twórcy niewielkich organizacji pozarządowych jak i „wolni strzelcy”. Wszystkich łączy używanie w pracy narzędzi i praktyk związanych z szeroko rozumianą wizualnością, oraz gotowość do tego, aby wspólnie zastanawiać się nad koncepcją i znaczeniem „edukacji wizualnej”. Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy także antropologów kultury wizualnej, socjologów, badaczy nowych mediów, teoretyków edukacji, artystów, kuratorów.

Przez cztery dni intensywnej, ważnej, pełnej wyzwań i pytań pracy, słuchaliśmy wymagających wykładów, wdawaliśmy się w zażarte dyskusje, w toku warsztatów dokonywaliśmy konstruktywnej krytyki „dobrych praktyk”, braliśmy na warsztat obrazki z internetu i filmiki z YouTube’a, wypracowywaliśmy konceptualne eksperymenty z użyciem aparatu fotograficznego i sieci, podsumowywaliśmy swoje doświadczenia stawiając nowe pytania i wypracowując nieoczekiwane wnioski.

W Seminarium wzięli udział:

Anna Miler (Projektornia Gdańskiego Archipelagu Kultury, Stowarzyszenie Arteria)
Kinga Gałuszka (Polski Instytut Sztuki Filmowej)
Magda Kubecka (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego)
Edyta Ołdak (Stowarzyszenie “Z siedzibą w Warszawie”)
Maria Stafyniak (Stowarzyszenie Oswajanie Sztuki)
Anna Szary-Cioczek (Galeria Labirynt)
Kamila Szuba (Grupa Okołofotograficzna)
Maciej Dowgiel (Centralny Gabinet Edukacji Filmowej)
Karolina Giedrys-Majkut (Kinoterapia)
Agata Sotomska (Polski Instytut Sztuki Filmowej)
Dorota Ogrodzka (Stowarzyszenie Katedra Kultury, Performeria Warszawy)
Joanna Osiewicz-Lorenzutti (Fundacja Sztuk Wizualnych)
Joanna Żak (Kino Nowe Horyzonty)
Anna Desponds (Kino Muz, Galeria Kordegarda, FFD Planete+Doc)
Piotr Brożek (Gdyńska Szkoła Filmowa)

oraz

Iwona Kurz (Zakład Filmu i Kultury Wizualnej IKP UW)
Łukasz Zaremba (Zakład Filmu i Kultury Wizualnej IKP UW)
Magda Szcześniak (Zakład Filmu i Kultury Wizualnej IKP UW)
Joanna Kinowska (Dział Edukacji – Zachęta Narodowa Galeria Sztuk)
Karol Radziszewski (artysta wizualny, karolradziszewski.com)
Piotr Stasik (reżyser dokumentalny)
Edwin Bendyk (Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas)
Dominika Widłak-Mańka (British Film Institute)
Tomasz Szerszeń (Instytut Sztuki PAN)
Janusz Byszewski (Laboratorium Edukacji Twórczej CSW)
Agata Jałosińska (Fundacja TechSoup)
Ruben Diaz Lopez (Doc Next Network, Zemos98)
Agata Nowotny (School of Form)
Michał Danielewicz (socjolog, badacz społeczny)
Agnieszka Strzemińska (socjolożka, badaczka społeczna)
Zuza Sikorska (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”)
Dorota Borodaj (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”)
Paulina Capała (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”)
Agnieszka Pajączkowska (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Zakład Filmu i Kultury Wizualnej IKP UW)

fot. Tomek Kaczor