Tożsamości Odzyskane. Interwencje

ORGANIZACJA: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
STRONA: www.tozsamosciodzyskane.e.org.pl

ROLA: autorka działań w Zanowiniu, koordynatorka projektu

Program Tożsamości Odzyskane. Interwencje to kontynuacja pracy wokół historii i pamięci na ziemiach objętych powojennymi przesiedleniami. Interesują nas historie społeczności i osób, które w latach 1944-1947 z konieczności (lub rzadziej – z wyboru), zmieniły region zamieszkania. To zarówno wypędzani ze wschodu lub szukający na zachodzie lepszego życia Polacy, przymusowo przesiedlani na „ziemie odzyskane” Ukraińcy, Łemkowie i Rusini czy wreszcie –  Niemcy, uciekający i przesiedlani na zachód.  Temu skomplikowanemu i trudnemu procesowi historycznemu przyjrzymy się w mikroskali – w czterech miejscowościach (dwóch na wschodzie i dwóch na zachodzie Polski) zrealizujemy wraz z mieszkańcami twórcze interwencje: działania edukacyjne, animacyjne i artystyczne dziejące się wokół konkretnych śladów związanych z przesiedleniami (np. nagrobków, pieśni, roślin, architektury).

Działania realizowaliśmy w 4 miejscowościach:
Kotla (Dolny Śląsk)
Terka (Bieszczady)
Nowej Ameryce (Lubuskie)
Zanowiniu (Lubelskie)

O tym, co działo się w Zanowniu można szczegółowo przeczytać tutaj.