Coś, co zostanie. Lokalne działania z „Zapisem socjologicznym” Zofii Rydet

ORGANIZACJA:  Fundacja im. Zofii Rydet
STRONA: facebook.com/coscozostanie
CZAS: grudzień 2014 oraz kwiecień – październik 2015

ROLA: współautorka koncepcji, koordynatorka, animatorka działań w Chochołowie oraz w Zalipiu (wraz z Joanną Gorlach) i Markowej (wraz z Julią Biczysko)

Coś, co zostanie. Lokalne działania z Zapisem socjologicznym Zofii Rydet to projekt realizowany przez Fundację im. Zofii Rydet. W ubiegłych latach były to lokalne działania fotograficzne w miejscowościach, w których Zofia Rydet (artystka fotografka, 1911-1997) realizowała słynny projekt „Zapis socjologiczny”. Zbiór 14 000 zdjęć (zofiarydet.com) dokumentuje osoby, wnętrza i realia społeczno-kulturowe polskich wsi. Po 30 latach fotografie budzą żywe reakcje – zarówno w sieci jak i w gronie rodzinnym/sąsiedzkim, stały się pretekstem do rozmów i spotkań (np. w Chochołowie). Projekt wspiera i rozwija te inicjatywy. W latach 2013-2015 wspólnie z mieszkańcami 9 miejscowości oraz lokalnymi instytucjami użyliśmy fotografii z „Zapisu” jako pretekstu do integracji trzech pokoleń oraz twórczej pracy z lokalną tożsamością – wspólnie odszukaliśmy osoby ze zdjęć, zebraliśmy opowieści, a młodzi ludzie dzięki warsztatom fotograficznym stworzyli aktualne portrety sąsiadów/krewnych/znajomych. Pokazy fotografii były okazją do spotkań mieszkańców, zaś otwarta, internetowa galeria zdjęć stała się narzędziem pracy dla animatorów/edukatorów.

fot. Joanna Gorlach, Agnieszka Pajączkowska, Sandro Hordziej