Wędrowny Zakład Fotograficzny na Dolnym Śląsku

ORGANIZACJA: TIFF Festival, Rivers & Roads
STRONA: www.tiff.wroc.pl
CZAS:  1-11 września 2016

ROLA: autorka wystawy

Wędrowny Zakład Fotograficzny to interdyscyplinarny projekt nawiązujący do rzemieślniczej praktyki obwoźnych fotografów. Od 2012 Agnieszka Pajączkowska jeździ latem wzdłuż wschodniej granicy Polski starym Volkswagenem T3. Na życzenie wykonuje spotkanym osobom portrety fotograficzne, które na miejscu drukuje i wymienia na produkty spożywcze oraz rozmowy.

Autorka gromadzi wizualną i tekstową dokumentację tego procesu:www.wedrownyzakladfotograficzny.pl. Podróż wzdłuż wschodniej granicy obejmowała Podlasie, Lubelszczyznę, Podkarpacie, Warmię i Mazury.

Latem 2016 roku Wędrowny Zakład Fotograficzny ruszył w trasę przez wybrane wioski Dolnego Śląska – zbierając doświadczenia i opowieści od napotkanych mieszkańców.

Projekt Wędrownego Zakładu Fotograficznego łączy narzędzia z obszaru sztuk wizualnych, z zacięciem dokumentalnym i doświadczeniem pracy ze społecznością. Autorka używa fotografii jako medium znajdującego się na pograniczu sztuki, metody badawczej, tradycji dokumentalnej, historii rzemieślniczej, praktyki codziennej. W gromadzonej dokumentacji interesują ją szczególnie wspomnienia, ślady i narracje i związane z: procesami historycznymi (międzywojnie, kształtowanie granicy, powojenne przesiedlenia, PRL), codziennością życia na wsi, perspektywą kobiecą, wyobrażeniami o wschodzie, przekonaniami dotyczącymi fotografii.

Oferta wykonania zdjęcia portretowego jest pretekstem do poznawania ludzi i ich historii. Fotografia – drukowane na miejscu zdjęcie, które nawiązuje do użytkowego i domowego charakteru fotografii rodzinnych – służy do wymiany, której „walutą” są opowieści oraz przydomowe warzywa, owoce, jajka, posiłki, woda, wspólnie spędzony czas. Portrety pozostają wyłączną własnością sfotografowanych osób i nie są publikowane przez autorkę.

Na wystawie zaprezentowany został wybór fotografii i towarzyszących im tekstów, które dokumentują tegoroczną podróż Wędrownego Zakładu Fotograficznego po Dolnym Śląsku.

Fot. wystawy: ap
Fot. okładkowa: Kamila Szuba