TIFF Festival / Zasoby

ORGANIZACJA: TIFF Festival
STRONA: tiff.wroc.pl
CZAS: wrzesień 2017

ROLA:
członkini rady programowej
tutorka Holy-Art TIFF Open + (wraz z Krzysztofem Pacholakiem)

Jak funkcjonować w sytuacji ograniczonych środków finansowych?

Jako organizatorzy festiwalu pracujemy w podobnych warunkach jak te, w których zwykle tworzą artyści: bez stałego wynagrodzenia, bez ubezpieczenia, bez stabilizacji. To, czym dysponujemy to pomysły, sieci kontaktów, doświadczenia zgromadzone przez lata pracy, ale też umiejętność patrzenia na rzeczywistość jako na materiał do przetworzenia.  Skąd jednak możemy wziąć profesjonalne wydruki zdjęć, ramy, przestrzenie wystawiennicze, nośniki promocyjne, czas na pracę, środki do życia, motywację czy pieniądze na dojazdy?

Podjęliśmy decyzję by działać w tych warunkach, które mamy.

Zasoby uczyniliśmy tematem tegorocznej edycji Festiwalu. To, co było nam niezbędne, znaleźliśmy w sieciach kontaktów, w instytucjach publicznych, w przestrzeni miejskiej, w magazynach, w prywatnych zbiorach, nawiązując partnerstwa i bartery.

***

Wystawy Programu Głównego dotyczą fotografii, które trafiły do Wrocławia po 1945 roku (zasoby przywiezione), pomysłów, które nie zostały dotychczas zrealizowane (zasoby zablokowane) oraz przestrzeni miejskiej rozumianej jako materiał twórczy (zasoby rozpoznane).

Holy-Art TIFF Open+ to cztery projekty zrealizowane przez młodych twórców wybranych w drodze otwartego naboru.

TIFF Działania to seria aktywności opartych na założeniu, że wyprodukowane przez nas wystawy są  nie tylko punktem wyjścia do szerszych rozważań, ale są również zasobem, który może zostać wykorzystany przez festiwalową publiczność.

***
Zapraszamy na 7. edycję TIFF Festival: 7 – 17 września 2017 roku we Wrocławiu.

Rada Programowa TIFF Festival:

Franciszek Ammer
Maciej Bujko
Paweł Kowalski
Krzysztof Pacholak
Agnieszka Pajączkowska
Łukasz Rusznica

W ramach Holy Art TIFF Open+ powstały cztery wystawy:
Magdalena Żołędź „Czy obrazy śnią o patrzeniu?”
Kamil Śleszyński „Prolog”
Mateusz Jaźwiecki „140 słonecznych dni”
Yulia Krivich „Zuchwałość i Młodość”.

Holy-Art TIFF Open+ to otwarta sekcja Festiwalu dedykowana młodym twórcom. Jak zawsze poszukujemy nieszablonowego, autorskiego spojrzenia, świeżych i oryginalnych pomysłów na projekty fotograficzne. W tegorocznym Holy-Art TIFF Open+ rozszerzamy formułę i we współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych “ę” proponujemy rozbudowany program tutorski, który poprowadzą Agnieszka Pajączkowska i Krzysztof Pacholak.

Spośród nadesłanych zgłoszeń wytypowana została grupa 12 osób, które zaproszone zostały do Warszawy i do Wrocławia w celu zaprezentowania swojej koncepcji. Ostatecznie do programu wybrane zostały 4 osoby, które przez 3 miesiące rozwijały swój projekt pod okiem tutorów.

Prezentacja koncepcji w postaci indywidualnych wystaw odbędzie się w trakcie  tegorocznej edycji TIFF Festival 2017 // Zasoby we wrocławskich przestrzeniach ekspozycyjnych: Muzeum Współczesne Wrocław, Galerii Entropia oraz SiC – BWA Wrocław.

Tegoroczny TIFF Open+ wspiera firma Holy-Art. Dzięki unikatowym technologiom oraz wieloletniemu doświadczeniu w technikach obrazowania i wydruku marki Holy-Art, każdy z uczestników otrzyma wyjątkową szansę do zrealizowania swoich zdjęć na najwyższym poziomie.

Partnerem projektu Holy-Art TIFF Open+ realizowanego w ramach TIFF Festival 2017 // Zasoby jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”

Organizator: TIFF Collective / TIFF Festival
Partner: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”
Sponsor Główny: Holy-Art – centrum fotografii profesjonalnej

fot. Jerzy Wypych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *