Wizualny Eksperyment Muzealny

ORGANIZACJA: Stowarzyszenie Katedra Kultury
STRONA: www.wizualnyeksperymentmuzealny.wordpress.com
CZAS: luty – czerwiec 2014

ROLA: współautorka projektu (wraz z Agatą Pietrzyk)

Jak wydobyć edukacyjny potencjał muzeów i mądrze używać nowych mediów w spotkaniu z tradycją/historią?
Czy ćwicząc krytyczne patrzenie na sztukę i dziedzictwo, można ćwiczyć krytyczne myślenie?
Projekt Wizualny Eksperyment Muzealny łączy edukację wizualną i muzealną. Edukacja wizualna czyni obrazy, patrzenie i związane z nimi praktyki kluczowymi dla refleksji o współczesnej kulturze. Edukacja muzealna jest poszukiwaniem sposobów doświadczania/uczestnictwa w muzeum jako miejscu twórczym i rozwijającym. Ponieważ obecność w muzeum opiera się na wizualnym kontakcie z eksponatem, połączyłyśmy refleksję teoretyczną z jej praktycznym zastosowaniem we współczesnej edukacji.

Zaprosiłyśmy do współpracy muzealników, animatorów, artystów, nauczycieli, edukatorów, teoretyków. Wyłonieni w wyniku ogólnopolskiej rekrutacji, stworzyli 10 os. grupę, która
wzięła udział w dwóch weekendowych spotkaniach roboczych. Warsztaty praktyczne, dyskusje i działania muzealne były intensywnym programem realizowanym we współpracy z partnerami (m.in. Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Woli, ms2 w Łodzi) Proces zakończyliśmy stworzeniem nowatorskich scenariuszy warsztatów edukacyjnych dla młodzieży.

Wsparłyśmy merytorycznie i technicznie trzy muzea (Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Rzeźby w Orońsku), które zdecydowały się na przeprowadzenie u siebie jednego z proponowanych scenariuszy. Wszystkie trzy działania zostały udokumentowane, poddane ewaluacji, a efekty opublikowane.

fot. Kamila Szuba