Latający Animatorzy Kultury

ORGANIZACJA: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
STRONA: www.e.org.pl
CZAS: 2009 – aktualnie

ROLA: animatorka kultury, członkini sieci

Od 2009 roku jestem Latającą Animatorką Kultury. Wspieram osoby realizujące autorskie projekty społeczno-kulturalne oraz instytucje rozwijające działania wraz z mieszkańcami. Warsztaty, które prowadzę dotyczą zwykle pracy z fotografią i pamięcią. Podczas spotkań często sięgamy do rodzinnych zbiorów fotograficznych, zbieramy wspomnienia i opowieści, stwarzamy sytuacje, w których fotografia staje się pretekstem do spotkania.
Jako członkini sieci zajmuję się także wsparciem zespołów instytucji kulturalnych – pomagam w zaplanowaniu działań, w sposobach na badania potrzeby mieszkańców, w wyznaczeniu celów, zaplanowaniu komunikacji w trakcie trwania projektu.

fot. Alicja Szulc, Mikołaj Starzyński, Agnieszka Pajączkowska

Wraz z Joanną Mikulską w ramach sieci LAK i we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza wspierałyśmy również organizacje i instytucje w Europie Wschodniej – w Mińsku, Kijowie, Charkowie i we Lwowie. Tematami prowadzonych przez nas warsztatów była praca z lokalną pamięcią, partycypacja, praca z lokalną społecznością oraz metoda „generatora pomysłów”.

fot. m.in. CCA Foundation

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” tak pisze o działaniu sieci LAK:

Z prowadzonych przez nas od wielu lat projektów społeczno-kulturalnych wynika, że pracownicy instytucji kultury, liderzy i animatorzy w całej Polsce potrzebują inspiracji, nowych narzędzi i metod do pracy ze społecznością lokalną, czasu i przestrzeni do refleksji nad własną rolą. Właśnie po to, by wspierać takich ludzi powołaliśmy sieć Latających Animatorów Kultury i Latających Socjologów.

Latający Animatorzy prowadzą mini-projekty: działania filmowe, fotograficzne, teatralne, muzyczne. Wspólnie z grupą zrobią film animowany, zaśpiewają ukraińskie pieśni, zatańczą capoeirę, ulepią z gliny, posnują opowieści, zrobią zdjęcie pudełkiem, urządzą przestrzeń, pomogą zaplanować warsztat. Latający Animatorzy przynoszą nie tylko inspirację, ale także pokazują konkretne metody pracy, które można wykorzystać w dalszym działaniu. Latający oprócz bezpośredniej pracy z grupą nastawieni są na wsparcie i przekazanie wiedzy lokalnym animatorom. Każdej wizycie towarzyszy rozmowa dotycząca metod pracy, ewaluacja wspólnych działań, a także przekazanie konkretnych materiałów edukacyjnych, inspiracji i scenariuszy działań.