Zapisz się w „Zapisie”

ORGANIZACJA: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
STRONA: artmuseum.pl / e.org.pl
CZAS:

ROLA: prowadzenie warsztatów, prowadzenie procesu (we współpracy z Magdą Fryze i Hanną Sabat)

KPacholak__MG_4774

Fot. Krzysztof Pacholak

W ramach Archipelagu Pokoleń uczestniczki programu: Barbara Potkańska, Kazimiera Żmudzka, Anna Pielińska, Liliana Rubisztein oraz Joanna Peters zaproponowały wspólne działanie w przestrzeni wystawy „ZOFIA RYDET. ZAPIS 1978-1990” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Spędzony na wystawie czas udokumentowano „metodą” Zofii Rydet – czyli ZAPISEM FOTOGRAFICZNYM.

“Zofia Rydet była kobietą, fotografką, pasjonatką, seniorką. Przez 14 lat wykonywała zdjęcia do Zapisu socjologicznego, a doświadczeniem pracy dzieliła się w korespondencji z przyjaciółmi. W trakcie zespołowej pracy z wystawą dążyłyśmy do tego, aby w oparciu o fragmenty listów i wypowiedzi autorki, dostrzec w prezentowanych fotografiach jej autorską metodę pracy, motywacje, wartości i przekonania związane m.in. z rolą fotografii, upływającym czasem, własnym wiekiem. Działania, do których zapraszają uczestniczki Archipelagu Pokoleń są efektem łączenia własnych doświadczeń i przemyśleń z twórczą pracą wokół zapisków Zofii Rydet”.

Na działanie składały się trzy sytuacje zaaranżowane w przestrzeni wystawy:
1. Audiowizualna projekcja wybranych cytatów z korespondencji Zofii Rydet – teksty były prezentowane na jednej ze ścian, projekcji towarzyszyły nagrania głosów autorek działania odczytujących kolejne fragmenty.
2. “Czym jest dla ciebie Zapis?” – zbieranie na jednej ze ścian hasłowych interpretacji i opinii o znaczeniu projektu Rydet z wyróżnieniem osób, które pamiętają / nie pamiętają lat 1978-1990.
3. “Moje rzeczy. Zapis” – w odniesieniu do przekonania Zofii Rydet, że “przedmioty często mówią więcej o człowieku aniżeli on sam o sobie”; w nawiązaniu do ważnej współcześnie kwestii “prawa do wizerunku” fotografowanych osób oraz do pytania o socjologiczny wymiar “Zapisu”, autorki zaprosiły do udziału w akcji tworzenia fotograficznej dokumentacji przedmiotów posiadanych przy sobie przez osoby zwiedzające wystawę.