Polis(h) Photo Lab

ORGANIZACJA: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
STRONA: www.polishphotolab.e.org.pl
CZAS: luty – październik 2016

ROLA: tutorka, opiekunka artystyczna (wraz z Krzysztofem Pacholakiem)

Polis(h) Photo Lab to polsko-białoruski projekt skierowany do młodych fotografów dokumentalnych.

Jesteśmy przekonani, że fotografia może służyć poznawaniu, opisywaniu, komentowaniu i zrozumieniu codziennej rzeczywistości współczesnych miast: zjawisk społecznych, relacji międzyludzkich, stylów życia, przestrzeni miejskiej. Chcemy, aby w projekcie Polis(h) Photo Lab stała się ona również narzędziem wizualnego dialogu i twórczego współdziałania.

W trakcie 8-miesięcznej współpracy, 6 fotografów z Witebska oraz 6 z Warszawy będzie miało okazję stworzyć autorskie, społecznie zaangażowane projekty fotograficzne – cykle zdjęć prezentowane w postaci książek fotograficznych (photobooks). Projekty będą powstawały w polsko-białoruskich duetach – stworzymy sytuację dialogu pomiędzy twórcami tak, aby w jednym projekcie spotkały się perspektywy i doświadczenia uczestników z obu krajów.

Udział w projekcie to także unikalna szansa spotkania z renomowanymi, a także z rozpoczynającymi swoją karierę twórcami wizualnymi z Polski oraz możliwość poznania najnowszych trendów w polskiej fotografii dokumentalnej.

Polis(h) Photo Lab organizowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Vitebsk4Me. Partnerem projektu jest międzynarodowy kolektyw fotoreporterów Sputnik Photos.

Będąc tutorką w ramach Polis(h) Photo Lab objęłam opieką artystyczną cztery projekty:

„Agejczyk” – Hanna Hrynkiewicz

„+375” – Mirek Kaźmierczak

„Kolekcje” – Antonina Gugała, Tatiana Lisowskaya

„Kryjówki” – Tanya Alipczikowa, Natalia Mikołajczuk

Dokumentacja filmowa książek: Natalia Mikołajczuk