mniej / WIĘCEJ Fotografie z archiwum Marka Piaseckiego

ORGANIZACJA: Fundacja Archeologii Fotografii / Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
STRONA: faf.org.pl
CZAS:
wrzesień 2017 – styczeń 2018 [warsztaty],
18 – 31 stycznia 2018 [wystawa]

ROLA: prowadzenie warsztatów, współkuratorka wystawy

Czternaście osób, wyłonionych w ramach otwartego naboru Towarzystwa “ę” i FAF, brało udział w warsztatach, których celem było stworzenie profesjonalnej wystawy fotograficznej. Spotkania dotyczyły archiwum fotografii Marka Piaseckiego – fotografa, rzeźbiarza i malarza związanego w latach 50. i 60. ze środowiskami artystycznymi Warszawy i Krakowa. Efektem tej współpracy jest wystawa, której głównym tematem jest wielość odnosząca się zarówno do samej twórczości Piaseckiego (tematów, estetyk, gatunków), jak i formy powstawania wystawy oraz wykorzystania punktów widzenia, które zderzały się w zespołowej pracy kuratorskiej. Przez kolejne części wystawy przeprowadzą pytania, które narodziły się w trakcie pracy kuratorskiej. Grupa kuratorów przygląda się kwestiom statusu fotografii w archiwum, niepokojącej estetyki, obserwacji codzienności i tożsamości twórcy.

Mniej więcej. Fotografie z archiwum Marka Piaseckiego

Czy oglądając fragment, można wnioskować o całości?
W jakim stopniu wybór z archiwum stwarza wizerunek artysty?
Jak korzystać z archiwum, które jest w trakcie opracowywania?

Marek Piasecki był dla większości z nas – zespołu kuratorskiego – postacią mało znaną. Artysta, posługujący się w swojej pracy m.in. fotografią, tworzył głównie w latach 50. i 60. Jest jednym z nielicznych polskich fotografów, którego prace zakupiło nowojorskie Museum of Modern Art i włączyło je do Kolekcji Fotografii Światowej MoMA. Fundacja Archeologii Fotografii w 2017 roku zaczęła pracę nad digitalizacją i opracowaniem całości archiwum negatywów Marka Piaseckiego. To proces, który potrwa kilka lat. Docelowo zdjęcia zostaną udostępnione publiczności na portalu internetowym.

Nie czekając na finał prac, przyjrzeliśmy się fragmentowi fotograficznego archiwum Marka Piaseckiego. Pracując z 950 dotychczas zeskanowanymi zdjęciami (łączna szacowana liczba negatywów to 20 000), stawialiśmy sobie wiele pytań. Zdjęcia nie były jeszcze opisane, nie mieliśmy dostępu do autorskich odbitek, a oglądając zeskanowane kolejno negatywy, mieliśmy wrażenie dużej różnorodności. Szukając jednego, wiodącego motywu wystawy zdecydowaliśmy, że jest nim wielość – zarówno w znaczeniu szerokiej rozpiętości tematów, gatunków i estetyk pojawiających się w fotografiach Marka Piaseckiego, jak i odmienności spojrzeń, które zderzały się w zespołowej pracy kuratorskiej. Niewielka część większego zbioru to rodzaj próby – pozwala wyobrazić sobie, czym – mniej więcej – może być całość. Skłania także do przyjęcia, że interpretacja małego fragmentu może być punktem wyjścia do podjęcia większych tematów.

Pytania, które zadajemy na wystawie – o status fotografii w archiwum, niepokojącą estetykę, obserwację codzienności i tożsamość twórcy – to efekt wspólnego oglądania zdjęć z archiwum Marka Piaseckiego. Stawiane przez nas pytania mogą być rodzajem tropów w dalszej pracy nad interpretacją fotograficznej twórczości Piaseckiego, a zarazem poruszają tematy szersze niż praktyka tego konkretnego autora. To pytania, które zadajemy fotografii, będąc jej użytkownikami i odbiorcami na co dzień.

Zespół kuratorski:
Michał Czarnecki
Magdalena Gaładyk
Wanda Janakiewicz
Dominika Jaruga
Tomasz Kaczorowski
Szymon Karpiński
Joanna Kostana
Michał Kotowski
Radosław Kowalik
Agnieszka Pajączkowska
Alina Rudnicka
Joanna Sosnowska
Justyna Szybińska
Zofia Zwierzchowska-Hajnosz

Prowadzenie warsztatów: Agnieszka Pajączkowska

Koordynacja: Karolina Śmigiel

Projekt aranżacji i produkcja wystawy: Alessandro Gagliardi/ Think&Do Studio i Kuba Kamiński/ Pracownia Tryktrak

Tłumaczenia: Katarzyna Szpernal

Promocja: Steinke Communications

Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Marek Piasecki (1935–2011) – artysta posługujący się fotografią, rzeźbą, malarstwem, autor instalacji i asamblaży. W latach 50. i 60. związany ze środowiskami artystycznymi Warszawy (m.in. Teatrem na Tarczyńskiej) i Krakowa (II Grupa Krakowska), uczestniczył w najważniejszych prezentacjach polskiej sztuki współczesnej, m.in: II Wystawie Sztuki Nowoczesnej (1957) i III Wystawie Sztuki Nowoczesnej (1959). Publikował w „Świecie Młodych”, „Stolicy”, „Po prostu”, „Kierunkach”, „Fotografii”, „Polsce”, „Poezji”, „Więziach” oraz „Ty i Ja” i „Tygodniku Powszechnym”. Robił zdjęcia miast i przedmieść, fotografował wnętrza swojej krakowskiej pracowni, wykonywał portrety i akty, fotografie eksperymentalne i reportażowe. Tworzył też unikalne heliografie (ślady cieczy lub działań mechanicznych na podłożu światłoczułym).

W lipcu 2017 roku Fundacja Archeologia Fotografii rozpoczęła opracowanie archiwum negatywów pozostawionych przez artystę, przechowywanych dotychczas w podkrakowskich Goszycach. Szacowany na około 20 tysięcy negatywów zbiór składa się głównie z małoobrazkowych klisz, częściowo posegregowanych i opisanych. W ramach digitalizacji w 2017 roku zostanie opisanych i udostępnionych pierwszych 500 klatek negatywów.

fot. Marek Piasecki © J.Turowicz Piasecki

 

 

 

One Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *